۰۳ خرداد ۱۳۹۷

  • تلگرام
ضایعات باطری باتری فرسوده استان آذربایجان غربی